Flaticon เว็บไซต์โหลด Icon ที่ PowerPoint Boy ชอบใช้

flaticon

Icon ถือเป็นสิ่งที่ต้องมีแทบจะทุกครั้งเวลาที่ผมทำสไลด์ จึงอยากแนะนำเว็บไซต์โหลดไอคอนดีๆ มาให้ลองใช้กัน