Update! Flaticon ดึงไอคอนมาใช้ไวกว่าเดิม

บทความนี้ผมอยากมาอัพเดตวิธีการดึงไอคอนจากเว็บ Flaticon มาใช้ง่ายและไวขึ้น