อบรม PowerPoint ให้องค์กร

PowerPoint Training

เราเน้นสอนให้ทุกคนสามารถสร้างเรื่องเล่าผ่าน Presentation ได้ด้วยตัวเอง

เรารับจัดอบรมให้กับองค์กรในเรื่องเทคนิคการใช้งาน Powerpoint รวมไปถึงการจัดการอบรมการประยุกต์ใช้ และหากทางองค์กรมีความต้องการเฉพาะด้านในขอบเขตที่เราเชี่ยวชาญ เรายินดีให้บริการออกแบบหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และการแก้ปัญหาให้กับแต่ละองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้เข้าอบรม

หลักสูตรของเรา

ออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ได้จริง

Powerpoint Infographic

  • การทำ Infographic ด้วย Powerpoint
  • หลักสูตร 1 วัน
  • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่าน

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำ Infographic Presentation ในการสื่อสารภายในและภายนอกด้วย Powerpoint สอนเครื่องมือและการประยุกต์ทำงานและทำ Workshop จริง

High Impact Presentation

  • เรียนพื้นฐานการใช้งาน PowerPoint 
  • การประยุกต์ทำให้สไลด์ให้น่าสนใจ
  • หลักสูตร 1-2 วัน
  • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่าน

คอร์สปูพื้นฐานการใช้งาน Powerpoint เริ่มจากพื้นฐานในองค์กรแม้จะไม่เคยใช้งานมาก่อน เริ่มตั้งแต่เครื่องมือ การวาง กราฟ ตาราง และเทคนิคที่ทำงานได้สะดวกและเร็วมากขึ้น จากประสบการณ์ทำ Powerpoint ของวิทยากร

Powerpoint Advanced

  • ประยุกต์ต่อยอดการทำ Presentation
  • หลักสูตร 1 วัน
  • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่าน

คอร์สต่อยอดการใช้งาน Powerpoint เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องเพิ่มทักษะการใช้ Powerpoint เช่น การออกแบบจัดวาง การทำ Animation หรือการออกแบบด้านอื่น ๆ คอร์สนี้จะเน้นสอนและทำ Workshop เพื่อต่อยอด

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และขอใบเสนอราคา
ติดต่อเราได้เลย!

 

 

กระทรวงพลังงาน

PowerPoint Infographic

อบรม PowerPoint

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

PowerPoint Infographic

 

Better Day with Dell Experience Roadshow 2019

Presentation Workshop

อบรม PowerPoint

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Research Presentation

สอน PowerPoint in-house

 

ปูนซีเมนต์นครหลวง 

High Impact Visual Presentation 2020

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

PowerPoint Infographic

อบรม PowerPoint

 

SSUP Group รุ่นที่ 1-3

High Impact Presentation

PowerPoint In house

 

บุญรอดเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่)

High Impact Presentation

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

PowerPoint Infographic

 

Pandora Production รุ่นที่ 1-5

Online Training – MS Team

Infographic Media & Presentation

 

ปูนซีเมนต์นครหลวง รุ่นที่ 1

Online Training – MS Team

High Impact Visual Presentation 2021

 

Sea Thailand

Online Training – MS Team

High Impact Presentation 2021

 

ปูนซีเมนต์นครหลวง รุ่นที่ 2

Online Training – MS Team

High Impact Visual Presentation 2021

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

 Online Training- MS Team

Infographic Media & Presentation

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 Online Training- Webex 

การจัดทำสือการนำเสนอโดยใช้ Powerpoint

อบรม powerpoint

 

บุญรอดเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) รุ่นที่ 2

High Impact Presentation

 

SCB

Online Training- MS Team

High Impact Presentation

อบรม powerpoint 2022

 

PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PowerPoint Infographic

 

SCB

Online Training- MS Team

PowerPoint Infographic

 

บุญรอดเทรดดิ้ง

Online Training- MS Team

High Impact Presentation

 

Pandora Production

Online Training – MS Team

Infographic Media & Presentation

 

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคการทำสไลด์ให้น่าสนใจ

 

 โตเกียวมารีนประกันชีวิต

High Impact Presentation

 

SCB

Online Training- MS Team

PowerPoint Template

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

PowerPoint Infographic

 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การสร้างสื่อ PowerPoint และ มัลติมีเดียเพื่อการจัดการความรู้แบบมืออาชีพ

 

Pandora Production

Online Training – MS Team

Infographic Media & Presentation