Presentation งานวิจัยควรทำกี่หน้า ?

powerpoint งานวิจัย

ผมเชื่อใครกำลังเข้ามาอ่านบทความนี้ น่าจะต้องกำลังทำ Presentation หรือ PowerPoint งานวิจัย วิทยานิพนธ์กันอยู่แน่ๆ ปกติพอเราทำรูปเล่มงานวิจัย (Word) เสร็จเรียบร้อยก็ต้องนำมาแปลงเป็น Presentation เพื่อเตรียมนำเสนอให้อาจารย์ หรือให้กรรมการสอบวิจัยของเรากัน

แต่ด้วยระยะเวลาที่มีจำกัด และจำนวนเนื้อหาที่เยอะมาก (ก.ล้านตัว) เราจะย่อย หรือสรุปให้เหลือกี่สไลด์ดี ในบทความนี้ผมอยากจะมาแชร์เป็นไอเดียให้กับทุกคนครับ จากประสบการณ์ที่ผมทำ Presentation/PowerPoint วิจัยของผมเอง และที่รับทำ หรือรับออกแบบมา

โดยเฉลี่ยแล้วผมจะทำจำนวนหน้า/สไลด์ประมาณ 15-30 หน้า

 

PowerPoint งานวิจัย

 

แต่แน่นอนอาจจะมีบางงานที่ทำน้อยมาก เช่น 10 หน้า หรือทำมากกว่านี้ เช่น 50 หน้าก็มี ทั้งนี้อาจจะแล้วแต่ตามที่อาจารย์ หรือทางมหาลัย หรือทางงานประชุมวิชาการกำหนดจำนวนหน้ามาด้วยนะครับ

ว่าแต่แล้วใน 15-30 หน้านี้เราควรจะแบ่งแต่ละบทเป็นจำนวนกี่หน้าบ้าง มาลองดูไอเดียกัน โดยผมขอใช้รูปแบบทั่วไปคือมีเนื้อหาทั้ง 5 บท คือ บทนำ งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย

1. บทนำ

  • ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย  1-3 หน้า

  • วัตถุประสงค์ 1 หน้า

  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1 หน้า
  • ขอบเขต 1 หน้า
  • สมมติฐาน 1 หน้า
  • กรอบแนวคิดงานวิจัย 1 หน้า

โดยบางหัวข้ออาจจะรวบรวมกันไว้ในสไลด์เดียวกันเลยก็ได้ เช่น วัตถุประสงค์ และประโยชน์อยู่ด้วยกัน

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

  • ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อ 1-5 หน้า
  • งานวิจัยที่เกี่ยวของ 1 หน้า (อาจจะทำเป็นตารางก็ได้)

3. วิธีการวิจัย

  • ประชากรตัวอย่าง 1 หน้า
  • วิธีวิจัย หรือวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 1-2 หน้า
  • สถิติที่ใช้ในการงิจัย 1 หน้า

โดยบางหัวข้ออาจจะรวบรวมกันไว้ในสไลด์เดียวกันเลยก็ได้

4. ผลการวิจัย

  • ผลการวิจัยตามสมมติฐานทั้งหมด 2-10 หน้า

5. สรุปผลการวิจัย

  • สรุปผลการวิจัย 1-2 หน้า
  • อภิปรายการวิจัย 1-2 หน้า
  • ข้อเสนอแนะการวิจัย 1 หน้า
สอนทำ PowerPoint งานวิจัย

 

ทั้งหมดนี้จะเป็นหัวข้อ และจำนวนหน้าโดยประมาณที่ผมทำบ่อย แต่เน้นอีกครั้งว่าจำนวนหน้าจะขึ้นกับเนื้อหา ปริมาณของวิจัยแต่ละเล่ม รวมไปถึงการกำหนดจำนวนหน้าตามอาจารย์ที่ปรึกษา หรือข้อกำหนดของงานสัมมนนาแต่ละแห่งด้วยนะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่แนะนำให้ทำจำนวนสไลด์เยอะๆ แบบแปะทุกอย่างจากเล่มลงไปในสไลด์ Presentation/PowerPoint นะครับ แนะนำให้เลือก หรือสรุปลงจะดีที่สุด

ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

ส่วนใครที่กำลังปั่นสไลดด์ ก็ขอให้เสร็จทันเวลา และการสอบผ่านไปอย่างลุล่วงนะครับ 🙂