Presentation งานวิจัยควรทำกี่หน้า ?

powerpoint งานวิจัย

เชื่อว่าหลายคนพอทำเล่มเสร็จกำลังจะเริ่มทำ Presentation งานวิจัย จะเกิดคำถามว่าเราควรทำกี่หน้าถึงจะเหมาะสม